Prečo zlato?

Diverzifikácia majetku je správny prístup a zlato v rozumnej miere patrí do každého rodinného portfólia. Používa sa 6 000 rokov ako platidlo a je bezpečnou, stabilnou a konzervatívnou formou investície. Kto vlastní zlato, má jediné skutočné peniaze.

Zlato má dve základné funkcie:

 • Je historicky overeným uchovávateľom hodnoty
 • Je historicky overenou poistkou proti kríze

Hlavné výhody

 • ako uchovávateľ hodnoty chráni úspory pred znehodnotením v dôsledku inflácie, jeho hodnota dlhodobo rastie
 • ako poistka proti kríze pomáha prekonať obdobie neistôt, politických, hospodárskych kríz a vojnových konfliktov
 • ako súčasť správne diverzifikovaného portfólia stabilizuje celkovú hodnotu majetku a znižuje mieru rizika
 • zlato je veľmi likvidné, možno ho vymeniť za menu fiat do 24 hodín, môže sa predávať kdekoľvek na svete, je to univerzálne platidlo
 • zlato je veľmi mobilné, možno s ním cestovať po celom svete, v malom množstve je ukrytá veľká hodnota majetku
 • zlato je anonymný majetok, jeho predaj alebo darovanie nepodlieha žiadnej oznamovacej povinnosti
 • zlato je vzácne, jeho zásoby sú obmedzené, 80 % dostupných zásob je už vyťažených, náklady na ťažbu rastú, nedá sa umelo vyrobiť
 • pri jeho predaji na Slovensku fyzické osoby neplatia daň z príjmu
 • zlato ako investícia je dostupné pre každého, možno ho nakupovať postupne a tým aj spriemerovať nákupnú cenu