iiplanMax

iiplanMax

 • zlaté konto pre podnikateľov (fyzické a právnické osoby)
 • firemné prostriedky kryté fyzickým zlatom
 • platobný systém v zlate pre platby od zákazníkov a obchodných partnerov
 • hodnota konta rastúca s rastom ceny zlata, historicky 8% ročne

Fyzické zlato

 • zlatý investičný zliatok PAMP 400 oz (12 441 g) liaty s Veriscanom

Maximum výhod
pre vašich zákazníkov

Zákazníci s našimi produktmi iiplanGold a iiplanRentier Vám môžu platiť za Váš tovar a služby

 • v zlate
 • on-line
 • ihneď
 • bez poplatkov
iiplanmax

Maximum výhod
pre vás

 • Vaše zlaté firemné konto rastie spoločne s cenou zlata
 • zlato kupujete jednorazovo alebo pravidelne za najlepšiu cenu za gram
 • zlato predávate podľa potreby a peniaze dostávate do 24 hodín na Váš firemný bankový účet
 • odosielate platby v zlate, on-line, ihneď, bez transakčných poplatkov
 • prijímate platby v zlate, on-line, ihneď, bez transakčných poplatkov
 • 85 000 našich zákazníkov je pripravených platiť zlatom za Váš tovar alebo služby
 • za každú ich platbu obdržíte navyše 0,5% prémiu za prijatú platbu zlatom
 • zverejníme Vás zadarmo v našom katalógu firiem
 • vďaka zlatu nie ste ohrození infláciou, nestabilitou bankového systému, vývojom meny
 • získate možnosť realizovať dodatočné zisky v dôsledku krátkodobej volatility zlata
 • diverzifikujete a tým lepšie chránite svoj firemný majetok
 • získavate to najlepšie zo všetkých našich produktov

Proč iiplanMax

iiplanMax v praxi

prijatá platba v peniazoch

24 hodín

prijatá platba v zlate

ihneď

odoslaná platba v peniazoch

24 hodín

odoslaná platba v zlate

ihneď

banka banka zlaté konto zlaté konto