Prečo striebro?

Diverzifikácia majetku je správny prístup a striebro v primeranom množstve môže doplniť každé rodinné portfólio. Už 6 000 rokov sa používa spolu so zlatom ako platidlo a dnes má dôležité praktické priemyselné využitie. Je to strategická surovina s veľkým investičným potenciálom.

Striebro má dve základné funkcie:

 • Je historicky overený uchovávateľ hodnoty, aj keď s väčšou volatilitou ako zlato.
 • Vzhľadom na svoje nenahraditeľné vlastnosti je strategickou surovinou a jeho cena prudko rastie s rastúcim priemyselným dopytom.

HLAVNÉ VÝHODY

 • ako uchovávateľ hodnoty chráni úspory pred znehodnotením v dôsledku inflácie, jeho hodnota dlhodobo rastie
 • ako strategická surovina má veľký investičný potenciál
 • je cenovo dostupnejšie ako zlato
 • striebro v čase rastu často prekonáva zlato
 • striebro je veľmi likvidné, možno ho vymeniť za menu fiat do 24 hodín
 • striebro je anonymný majetok, jeho predaj alebo darovanie nepodlieha žiadnej oznamovacej povinnosti
 • striebro je vzácne, jeho zásoby sú obmedzené, ťažba postupne klesá a dopyt rastie
 • pri jeho predaji v Českej republike fyzické osoby neplatia daň z príjmu
 • striebro ako investícia je dostupné pre každého, možno ho nakupovať postupne a tým aj spriemerovať nákupnú cenu